Email Password    
  Log in  
Go back to Main Page  Forget my password?    
  IBS Solutions
Turkey, Information Services
20.456 view
 
Product : Workcube ERP Standart Edition
    
 
    Published
    I supply this product
    I sell this product (Wholesale)
    I sell this product (Retail)
    I manufacture this product
    I am exporting this product
  Product name : Workcube ERP Standart Edition
     
  Category : Computer Hardware & Software - Business Software
     
  Explanation : Workcube, ERP kavramına yepyeni bir tanım getirerek, kurumlara tümleşik planlama ve iş yaklaşımı sunuyor.

İşletmeler rekabet avantajlarını sürdürebilmek için iş süreçlerini değişen pazar trend ve taleplerine hızlıca adapte etmek zorunda. Klasik ERP’nin yetersizliğini anlayan işletmeler dümenlerini kurumların iş süreçlerini tüm bileşenleriyle yönetmelerini sağlayan web tabanlı, bütünsel yazılım çözümlerine kırıyor.

Geçmişe baktığımızda işletmeler iş süreçlerini yönetmek için, iş süreçleriyle ilişkili veri ve bilgileri yakalayabilmek adına çareyi klasik ERP çözümlerinde aradılar. Oysa tipik bir ERP\'nin tek başına bir işletmenin bütününü kapsayacak bir çözüm olmaya yaklaşması mümkün değil. Ürün, üretim, sipariş işleme ve bunlarla ilişkili diğer işlemleri kapsayan klasik ERP çözümleri kurumların bütünlüklü bir resmini ortaya koymada tamamen yetersiz durumda.

Bu bağlamda Workcube ERP\'ye daha geniş bir anlam yüklüyor ve CRM, HR, SCM, Project Management gibi diğer Workcube çözümleriyle benzersiz bir tümleşik yapı sunuyor.
     
  URL : http://www.ibserp.com/workcube-enterprise-business-portal.php
     
  Unit : Adet
     
  Price : 19,900.00 USD
     
  Brand Name : Workcube
     
  Model : V14
     
  : Total 29.100 view
     
 
 Photos

 
 Videos
 
 Prices
 
 Product Representative
Product Properties
 
  ©2014 Cobunet   Terms of Use    Privacy Policy    Contact    Cobunet Team    Search Company    Search in Product and Services              English     Turkish