Email Password    
  Log in  
Go back to Main Page  Forget my password?    
  Force Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
Turkey, Computer Software
9.117 view
 
Product : Workcube EArşiv
    
 
    Published
    I supply this product
    I sell this product (Wholesale)
    I sell this product (Retail)
    I manufacture this product
    I am exporting this product
  Product name : Workcube EArşiv
     
  Category : Computer Hardware & Software - Business Software
     
  Explanation : e-Arşiv, kağıt ortamında düzenleme, muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturanın elektronik biçimde oluşturulmasına, iletilmesine, saklanmasına ve istenildiğinde ibraz edilmesine imkan sağlar. Uygulamayla mükelleflerin vergi kanunlarına uyumunun arttırılması ve ile kayıt dışı işlemlerin azaltılması amaçlanmıştır.
e-Arşiv kullanıcıları, kendi kullandıkları sistemler veya Gelir idaresi Başkanlığı’ndan akredite özel entegratör firmalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilir.

E-ARŞİVİ KİMLER KULLANIR?
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2 yılı gelir tablosu brüt satışı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 01 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve e-Arşiv iznini alan mükellefler bu uygulamadan yararlanabilmektedir.
Uygulamayı kendi sistemleri üzerinden kullanacak mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) başvuru yapmaları gerekmektedir.
Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na herhangi bir başvuru yapmaksızın doğrudan e-Arşiv izni alınmış özel entegratör aracılığıyla uygulamayı kullanabileceklerdir.
E-ARŞİV UYGULAMASI İŞLETMELERE NELER GETİRİYOR?
e-Arşiv, işletmelere dijital ortamda düzenledikleri e-faturaların bir kopyasını öngörülen yasal sürelerde dijital ortamda saklama imkanı sunar. e-Faturaların çıktısını irsaliye olarak kullanabilecek olan işletmeler, e-Arşiv sayesinde yıllar içerisinde biriken belgeleri tarama ve fiziki ortamda saklamanın getirdiği maliyetleri azaltmakta, sistem sorgusuyla istenen belge ve bilgiye hızlı erişme kolaylığı getirmektedir.

Özetle;
Kağıt fatura kullanım oranları düşünülerek, faturanın elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi ve arşivlenmesi ile baskı, gönderi ve saklama maliyetlerinde azalma
Fatura oluşturma, saklama ve erişme konularında zaman, işgücü ve kaynak tasarrufu ile giderlerde azalma
Fiziki saklamanın getirdiği dokuman kirliliği ve barındırma maliyetlerinin ortadan kalkması
Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
Kağıt yükününün çevreye zararın azaltılması
Fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması, bilgiye kolay erişim
Gelen / Giden fatura kayıplarının önlenmesi gibi kazanımlar sağlamaktadır.
İşletmeler, e-Fatura kullanıcı olmayan firmalara kağıt ortamında fatura kesebileceği gibi, e-Fatura kullanıcı olan firmalara kestikleri faturaları da elektronik ortamda gönderebilir.

E-ARŞİV RAPORU
Mükellefin ve özel entegratörün mali mührü ile zaman damgalı olarak onaylanan e-Arşiv Raporları, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın 15. günü akşamı saat 24:00’e kadar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık sistemine yüklenmektedir.

GİB, yazı ile bildirmek ve hazırlık için yeterli bir süre tanımak şartıyla e-Arşiv Raporlarının ve elektronik ortamda arşivlenen belgelerin uzaktan erişime açılmasını isteyebilir. Ayrıca bir hafta içerinde düzenlenen belgelere ait birim kodu bazındaki müteselsil numara aralıklarını takip eden haftanın son günü akşamı saat 24.00’e kadar internet vergi dairesi “e-Arşiv Bilgi Giriş Ekranı”ndan sisteme yüklenecektir.

Mükellefler, fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan e-Fatura uygulamasında kullanılan standartı kullanabiliyor.

E-ARŞİV MUHAFAZA VE İBRAZ
e-Arşiv izni alan ve özel entegratör aracılığıyla işlem gerçekleştirecek mükellefler, tebliğ çerçevesinde oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve e-Arşiv Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kağıt nüshalar için öngörmüş olduğu süreler dahilinde muhafaza istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.
     
  URL : http://www.forcebilisim.com/earsiv/
     
  Unit : Adet
     
  Brand Name : Workcube Catalyst
     
  Model : 16
     
  : Total 853 view
     
 
 Photos

 
 Videos
 
 Prices
 
 Product Representative
Product Properties
 
  ©2014 Cobunet   Terms of Use    Privacy Policy    Contact    Cobunet Team    Search Company    Search in Product and Services              English     Turkish